Viva Elektroonika

Ostukorv: 0 tk 0
Tel: 651 50 40 (E-R 9-18)
GSM: 56 983 083 (E-R 9-18)
info@viva.ee
   
Slider Slider

Tootele pretensiooni esitamise tingimused » Ostuinfo

 1. Viva Elektroonika e-poest ostetud toodete puhul pretensiooni esitamise aeg on vähemalt 2 aastat alates kauba üleandmisest Tarbijale. Teatud toodetel võib olla tootjapoolne lisagarantii.

 
2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt.  Juhul, kui toode parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, tarbijal on õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).
 
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
 
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 
 
5. Viva Elektroonika ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
    • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
    • normaalsest kulumisest;
    • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
    • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
    • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised    vigastused vms.
    • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
 
 
6. Viva Elektroonika tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
 
 
7. Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Viva Elektroonika ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 
 
8. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates kauba vastuvõtmisest.
 
 
9. Kui tarbija ei nõustu Viva Elektroonika seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
   • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
   • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
   • Viva Elektroonika on puuduse eest vastutav.
 
 
10. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab Viva Elektroonika tõendama seda, et:
   •  tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
   •  puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.
 
 
11. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele või helistada numbrile 6 515 040 (E-R 9.00 - 18.00). Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 
12. Kui Viva Elektroonika on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.
 
 
 

  
 
 
 
Kui Teil on täiendavaid küsimusi ja soove, kirjutage meile aadressil: info@viva.ee